FAQ Contract

Inhoudelijke vragen over contractuele afspraken.
Bouw ik pensioen op voor mijn werk via Compliance Talent?

Wanneer je 21 jaar of ouder bent en minimaal 8 weken voor één uitzendbureau hebt gewerkt, bouw je pensioen op. Als dit je eerste baan is, dan heb je nog niet eerder te maken gehad met pensioenopbouw. Na 8 weken ga je pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten. Kortweg Stipp. Stipp stuurt je een bericht als zij vanuit Compliance Talent na 8 gewerkte weken een melding hebben gekregen. Heb je in het verleden al één of meerdere bijbanen gehad en wil je weten of je al pensioen hebt opgebouwd dan kan je dit controleren op de site mijnpensioenoverzicht.nl. Wanneer je al eerder pensioen hebt opgebouwd bij Stipp, stuur dan een mail naar compliancetalent@compliancetalent.nl.

Wat moet ik doen als ik mij ziek wil melden?

Als je niet kan werken door ziekte of een ongeval, is Compliance Talent als jouw werkgever aansprakelijk voor het betalen van ziekengeld waar je mogelijk recht op hebt. Zorg er altijd voor dat je je uiterlijk voor 09:30u op de werkdag zelf hebt ziek gemeld bij jouw contactpersoon of stuur een mail naar backoffice@compliancetalent.nl. Ook dien je jezelf ziek te melden bij de opdrachtgever. Wanneer dit niet lukt, geef dit dan aan bij jouw contactpersoon of in de mail.

Vanuit de backoffice zal er vervolgens contact met je worden opgenomen. Wanneer je weer hersteld bent, stuur dan ook een mail naar backoffice@compliancetalent.nl.

Heb ik recht op vakantieverlof?

Je bouwt elke volledige maand dat je werkt 16 uur vakantieverlof op. Dit noemen we ook wel je opgebouwde reserveringen. Wanneer je geen volledige maand werkt, is je recht hierop evenredig aan het aantal gewerkte uren. Je kan deze reserveringen opnemen als vakantiedagen of wanneer je stopt met werken.

Als je de reserveringen wil laten uitbetalen in vakantiedagen stuur dan een mail naar backoffice@compliancetalent.nl. Geef aan hoeveel uur je wil laten uitbetalen. Vervolgens krijg je hier een bevestiging op. Wanneer je de reserveringen tijdens je werkzame periode niet laat uitbetalen dan wordt het opgespaard.

Wanneer je bent gestopt met werken, betalen wij dit uiterlijk op de dinsdag na de laatste uitbetaling van jouw gewerkte uren aan je uit. Je kan er ook altijd voor kiezen om de opgebouwde reserveringen tussendoor in één keer te laten uitbetalen. Stuur ook dan een mail naar backoffice@compliancetalent.nl. Wanneer je voor deze laatste twee opties kiest dan wordt er wel meer belasting berekend dan bij de eerste optie. Hier hebben wij helaas geen invloed op. Wil je weten hoeveel uur aan reserveringen je hebt opgebouwd? Kijk dan op onderaan op je loonstrook.

Kom je hier niet uit, stuur dan een mail naar backoffice@compliancetalent.nl

Krijg ik doorbetaald bij feestdagen?

Als flexkracht bij Compliance Talent val je onder cao van de NBBU. Deze cao kent de volgende algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/ of zondag, wordt verstaan:

• Nieuwjaarsdag;
• Tweede Paasdag;
• Hemelvaartsdag;
• Tweede Pinksterdag;
• Beide Kerstdagen;
• Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag;
• Bevrijdingsdag in lustrumjaren (pas in 2025 weer)

Je krijgt een feestdag doorbetaald als je in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest. Heb je nog geen dertien aaneengesloten weken gewerkt maar ben je wel in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam geweest dan krijg je deze dag ook uitbetaald. In beide gevallen kijken wij naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in deze weken op de betreffende dag.

Als je niet werkt op een feestdag hoef je niets in te vullen in je werkbriefje in e-UUR. Wij rekenen voor je uit of je recht hebt op uitbetaling van de desbetreffende feestdag.

Krijg ik reiskosten vergoed?

We houden ons hierbij aan het beleid van onze klanten. Wanneer de afspraak is dat onze opdrachtgevers reiskosten uitbetalen dan houden wij ons ook aan dat beleid.

Wanneer jij gaat beginnen bij een opdrachtgever van Compliance Talent dan staat dit bij de arbeidsvoorwaarden in de uitzendbevestiging die je krijgt voordat je zal starten.

Wanneer reiskostenvergoeding van toepassing is, dan zal dit vaak via het openbaar vervoer plaatst vinden.

Voor declaratie hiervan hebben wij altijd bewijs nodig. Via jouw persoonlijke account van bijvoorbeeld de NS of mijn ov chipkaart. Via deze sites kan je persoonlijke reiskosten overzichten maken. Deze kan je wekelijks samen met je uren via e-UUR indienen. Zie hiervoor ook de instructies die je meegestuurd krijgt bij je uitzendbevestiging. Kan je geen declaratieoverzicht weerleggen neem dan contact op met backoffice@compliancetalent.nl.

Wanneer je met de auto naar de opdrachtgever gaat reizen, neem dan eerst contact op met je contactpersoon of stuur een mail naar backoffice@compliancetalent.nl.

Heb je nog meer vragen of staat uw vraag er niet bij? Kijk bij de overige categorieën, of neem contact met ons op.

Heb je nog meer vragen of staat uw vraag er niet bij? Kijk bij de overige categorieën, of neem contact met ons op.

Alles voor talenten