Tekort aan Technisch Talent

De vraag naar technisch talent is enorm: de vraag is zo groot, dat volgens de Amsterdam Economic Board in 2021 van alle technische vacatures 80% onvervuld is gebleven in Nederland.

Tekort aan Technisch Talent

Tekort aan technisch talent

Technische talenten hebben veel te kiezen: per developer in Nederland zijn er 26 vacatures.

De prognose is dat het tekort aan technisch talent in de Europese Unie zal oplopen tot 700.000 in 2030, rapporteert de Amsterdam Economic Board. Ter vergelijking: op dit moment zijn er 320.000 developers in Nederland werkzaam.

Research Paper
Elk kwartaal onderzoeken de labels van Talent Sourcing Partner een actueel thema op de arbeidsmarkt. We gaan in gesprek met diverse stakeholders om een inhoudelijke paper te kunnen schrijven, zodat wij deze weer kunnen delen met onze klanten en kandidaten. Het Research Paper van dit kwartaal gaat in het op het tekort aan technisch talent. Er wordt een nieuwe definitie gegeven om de vraag naar en het aanbod van technisch talent beter op elkaar te laten aansluiten. Je leest het Research Paper Technisch Talent Tekort via deze link.